Peotantsust võistlustantsuni

detsember 11, 2018 Posted in Uncategorized by Kommentaare pole

Peotantsudeks nimetatakse gruppi paaristantse, mida harrastatakse kas lihtsalt sotsiaalsetel eesmärkidel ja meelelahutuseks või võistluste eesmärgil. Professionaalsel tasemel harrastamise puhul nimetatakse peotantse ka seltskonnatantsudeks või võistlustantsudeks. Need tantsud, võib öelda, et on tänapäevaselt tuntaval kujul olemas olnud vähemalt ühe sajandi jagu, kui mitte kauem.

Peotantsu mõiste, inglise keeles ballroom dancing, pärineb ladina keelsest sõnast ballare, mis tähendab „tantsima“. Võistlustantsude hulka kuuluvad kümme klassikalist tantsu jagatakse kaheks: standardtantsudeks ning Ladina-Ameerika tantsudeks (või ka lihtsalt ladinatantsudeks). Standardtantsudeks on aeglane valss, Viini valss, tango, fokstrott ja quickstep. Ladinatantsude hulka kuuluvad samba, cha-cha, rumba, jive, pasodoobel ning lisaks veel mitteklassikalised ladinatantsud mambo, boolero, swing.

USA-s ja Kandas eksisteerivad lisaks rahvusvahelistele kümnele võistlustantsule ka kaks Ameerika stiili: American Smooth ja Rhythm. Üldiselt on rahvusvahelised ja Ameerika tantsustiilid tehnika poolest sarnased, kuid esinevad ka mõned erinevused. Näiteks rahvusvaheliste standardtantsude puhul on lubatud ainult kinnised tantsupoosid samal ajal kui American Smooth stiili puhul on lubatud nii kinnised, avatud kui eraldatud tantsu kombinatsioonid. Lisaks õpetatakse nende kahe stiili puhul ka erinevaid tantsukombinatsioone. Rahvusvaheliste ladinatantsude ja American Rhythm puhul on erinevused nii stiilis kui õppekavades.

Kuigi võistlustantsud on välja kasvanud Inglismaalt, siis tänapäeval reguleerivad võistlusspordi tasemel standardtantse ja ladinatantse kaks organisatsiooni: Rahvusvaheline Tantsunõukogu (World Dance Council WDC) ja Rahvusvaheline Võistlusspordi Föderatsioon (World DanceSport Federation, WDSF). Viimane nimetatud organisatsioonidest on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud kui võistlustantsu spordi ja ratastooli tantsuspordi juhtorgan.

Kui seltskonnatantse tantsida meelelahutus eesmärkidel, siis on üpris vähe kriteeriume, millele tantsimine vastama peab, heal juhul tantsitakse muusikasse ja ühe kindla tantsu juurde kuuluvaid figuure kasutades, paremal juhul on olemas ka õigesti hoitud tantsuhoiak, kuid tõenäoliselt kõik need aspektid samal ajal ei esine. Eriti, kui tantsimiseks läheb mõnel suuremal üritusel nagu juubelipeod või pulmapeod, kus pidulistel juba kes teab mitu pitsi hinge all.
Aga kui tantsida seltskonnatantse võistlustasemel, on palju aspekte tantsude juures, mida kohtunike poolt hinnatakse. Võistlustel hinnatakse kehahoidu ja tantsuhoidu koos partneriga, paari musikaalsust ja ilmekust, ajastust, jalgade tööd ja esitlust ning palju-palju muud. Kuna võistlustantsude hindamises on palju subjektiivset, siis ei puudu ka osavõtjate poolsed tulemuste vaidlustamised ja kaebused ei ole sellele spordile võõrad.

Mõningaid fakte võistlustantsude ajaloost:
Valss oli 17ndal sajandil Austrias rahvatants enne, kui see 19ndal sajandil Inglismaale jõudis. Ühtlasi oli valss esimene tants, kus mees oma partnerit oma keha vastas hoidis.
Viinivalss pärineb Prantsusmaalt 1559-st aastast ja loetakse vanimaks võistlustantsuks. Inglismaal tutvustati viini vallsi 19ndal sajandil German waltz nime all ja see kogus kuulsust Josef ja Johann Straussi muusika abil.
Tango on pärit eksootilisemast Buenos Airesest 19nda sajandi lõpust. Võistlustantsu tangot iseloomustavad tugevad ja nö staccatolikud liigutused.
Fokstrott pärineb Ameerikast ning algselt kandis nime Fox’ s trot ehk rebase sörk/traav. Erinevalt valsist iseloomustab fokstrotti ühetasasus, tantsimine ilma tõusude ja laskumisteta.
Quickstep sündis 1920ndatel aastatel Inglismaal ja põhimõtteliselt kujutab endast fokstroti ja charlestoni kombinatsiooni.
Samba on Brasiilias rahvuslik tants. Samba rütm ja tantsu nimi pärineb Lõuna-Aafrika orjadelt. Kaasaegne võistlustants erineb traditsioonilisest Brasiilia sambast kuna ta kujundati ümber paaristantsuks.
Cha-cha oli originaalis cha-cha-cha – väljend, mis pärineb Haitilt ja sarnaneb häälega, mida kellad teevad, kui neid hõõruda. Cha-cha arendati 1950ndatel rumbast ja mambost.
Rumbat peetakse kõige romantilisemaks ja kirglikumaks tantsuks. Kui rumba 1920ndatel Ameerikasse jõudis, sai ta esialgu tuntuks kabareedes.
Pasadooble pärineb Hispaaniast ja sealsetest dramaatilistest härjavõistlustest. Seda tantsu tantsitakse enamasti võistlustel ja harva meelelahutuslikul eesmärgil selle tantsu rohkete koreograafiliste reeglite pärast. Ka tantsus on mehel härjavõitleja ehk matadoori roll ja naisel kas matadoori keebi või pulli roll.
Jive pärineb swing tantsude hulgast. Jive tuleb algselt Aafrika Ameerika klubidest 1940ndatest aastatest. Inglismaale jõudis jive Ameerika sõdurite kaudu Teise Maailmasõja ajal.

Kõigil kümnel klassikalisel võistlustantsul on palju reegleid, mida tuleb jälgida, et tants ka õiget nime kanda võiks. Kuid väga paljude huvitavate sammukombinatsioonide ja figuuride tõttu on tegemist mõnusat väljakutset ja samas ka naudingut pakkuvate tantsudega.
Võistlustants, peotants

Aafrika tants

september 29, 2018 Posted in Uncategorized by Kommentaare pole

Tantsimine on kuulunud inimkultuuri juurde juba ammusest ajast. Tantsimisel on olnud läbi aegade ka palju erinevaid tähendusi ja eesmärke. Varem kasutati tantsimist erinevate rituaalide osana. Tänapäeval tehakse seda pigem meelelahutuslikul eesmärgil. Olgu selleks siis seltskonnatants või kellegi teise esituses tantsimise vaatamine. Heidame täna pilgu millelegi eksootilisemale – Aafrika tantsutraditsioonidele.

Traditsioonilises Aafrika tantsus osaleb enamasti suurem hulk inimesi. Tantsimisega tähistatakse oma kogukonna sisest elu. Üksikisikud ja paarid ei ole siinjuures olulised. Mõned Aafrika kogukonnad peavad paaride vahelist tantsimist lausa ebasündsaks. On siiski üks tants, mida mõned hõimud tantsivad, mis sisaldab mehe ja naise vahelist tantsimist ja teineteise võlumist. Selleks on pudeli tants.

Tantsimine toimub sageli trummide saatel. Tantsuga väljendatakse kogukonna soove, väärtusi ning üldist kollektiivset loovust. Tantsijad on enamasti vastavalt soole omavahel eraldatud. Paljusid tantse esitavad kas ainult mehed või ainult naised. Sellega näidatakse oma tugevaid uskumusi selle kohta, mida meheks või naiseks olemine sealses kultuuris tähendab. Tantsimisega tähistatakse ka täiskasvanuks saamist. Näiteks Zambia tüdrukud harjutavad üksi kuude kaupa oma peatselt saabuva vanuserituaali jaoks. Poisid päevad näitama oma vastupidavust energiliste tantsude abil, mis näitab ära, millises füüsilises vormis poiss on.

Lapsed peavad õppima tantsima täpselt nii nagu neile seda õpetatakse. Improviseerimiseks nende jaoks kohta pole. Selleks, et tantsija võiks kasutada omi variatsioone, peab ta tantsu täielikult selgeks saama, selle esitama ning saama pealtvaatajate ja küla vanemate elanike heakskiidu. Musikaalsust hakatakse treenima juba sünnist alates. See toimub läbi hällilaulude. Edaspidi puututakse muusikaga tihedalt kokku nii tööl kui ka erinevatel pidustustel ja üritustel.

Mis on Aafrika populaarseimaks muusikainstrumendiks? Kui pakkusid trumme, siis ei pannud sa paljuga mööda. Tegelikult on selleks inimhääl. Õlad, muusad, käed, jalad ja rindkere võivad liikuda muusikaga erinevates rütmides. Näiteks Nigeeria tantsijad kombineerivad oma tantsuliigutustes vähemalt kaks erinevat rütmi. Eriti head tantsijad võivad kasutada korraga ka kolme erinevat rütmi. Nelja rütmi kasutamist tuleb ette äärmiselt harva. Tantsijad saavad teha äärmiselt keerukaid liigutusi, kuigi nende keha ei pruugi sel ajal ruumis liikuda. Tantsijad suudavad minna üle erinevatele rütmidele ilma liigutusi vahele jätmata. Trummidega võidakse suunata tantsijate esitust, kuid tähendus tuleb peamiselt siiski tantsijate endi tekitatavatest häälitsustest.

Vaatame nüüd mõnda Aafrika tantsu ka lähemalt. Kpanlogo tants pärineb Ghanast. Tants sai alguse riigi pealinnast, kuid see levis peagi üle kogu riigi. Tantsu saadavad trummid ning selle tantsu puhul on muusika eriti olulise tähtsusega. Tegemist pole siiski kuigi vana tantsuga – see sai alguse peale Teist maailmasõda. Tantsus kasutatakse pidevat voolavat liigutamist ning käte kiigutamist. Liikumatus selle tantsu juurde ei kuulu – mistahes pausid täidetakse nende samade voolavate liigutustega.

Zimbabwe Muchongoyo tantsu esitavad mehed koos naistega. Naiste rolliks on peamiselt tuuba mängimine ning meestega kaasa laulmine. Naised kas improviseerivad või kasutavad standardseid liigutusi, milleks on jalgade maast üles tõstmine. Naistantsijad võivad teinekord oma kohalt lahkuda ja tantsida mõnda aega ümber ümber trummimängijate või meestantsijate. Mehed tõstavad jällegi oma põlvi kõrgele õhku ja panevad seejärel jala kiiresti vastu maad. Selle tantsuga tähistatakse ja tõstetakse esile erinevaid sündmusi. Kuigi tegemist pole religioosse tantsuga, on see spirituaalne tants.

Muchongoyo tants

Erinevaid Aafrika tantse on loomulikult väga palju. Ning kahtlemata on raske neid pelgalt kirjeldamise teel edasi anda. Parem viis tantsudest aimu saamiseks oleks vaadata internetis olevaid videoid. Ja ehk õnnestub mõnel mõnda taolist tantsu ka oma silmaga näha.

Tantsimine filmides

juuni 28, 2018 Posted in Uncategorized by Kommentaare pole

Tantsimine on ülemaailmselt levinud kunstiliik, mis koosneb sihilikult valitud liigutuste kombinatsioonidest. Kindlatel liigutustel on esteetiline ja sümboolne väärtus ning need kindlad liigutuste kombinatsioonid on tunnistatud tantsuna nii tantsijate kui pealtvaatajate poolt ühes kindlas kultuuriruumis. Tantsude liigutused ja liigutuste kombinatsioonid sõltuvad oluliselt kultuuriruumist ja ajastust, mil kindel tants loodi.

Tantsimist kui kunstiliiki võib näha tänapäeval erinevatel pidudel või muudel kindlale kultuuriruumile iseloomulikkudel sündmustel, kuid ka näiteks võistluste kontekstis, teatrilavadel ning tänapäeval ka paljudes filmides. Filmid, kus võib näha erinevaid tantsustiile saab jagada kaheks: esiteks tantsufilmid, kus filmi kesksed teemad esitatakse tantsimise kaudu ja teiseks filmid, kus lihtsalt esitatakse erinevaid tantse, kuid mis ei ole tantsufilmid žanri poolest.

Tantsufilmides (nagu ka eelnevalt öeldud) kasutatakse tantsimist filmi keskse teema vaatajateni toomiseks, olenemata sellest, kas need teemad on seotud narratiivi või looga. Sellistes filmides eksisteerib koreograafia loomine tüüpiliselt ainult filmis või videol. Parimal juhul kasutavad tantsufilmid filmimise ja toimetamise võtteid, et luua filmi sündmustikku keerdkäike, reaalsuse mitmeid kihte ja emotsionaalset ning psühholoogilist sügavust.

Tantsufilme teatakse ka kui filmikunsti tõlgendust juba eksisteerivatest tantsu töödest/loomingutest, mis originaalis loodi live-ettekandeks. Kui olemasolevaid tantse muudetakse filmimise eesmärgil võib see tähendada väga paljude filmitehnikate kaasamist. Olenevalt koreograafiliste ja esitluslike muudatuste arvust, mida originaal tantsule tehakse, võib filmitud versiooni pidada ka kaamera jaoks tantsimiseks (dance for camera).

Tantsufilmide näideteks on järgmised filmid:
1996nda aasta film „Enter Achilles“ ja üks uuemaid 2005nda aasta film „Elamise Hind“ on Lloyd Newsoni loodud filmid. Tema loodud Inglismaa firma DV8 Physical Theatre on laialt tuntud lavastustest tehtud filmide poolest.
Austraalia ettevõte The Physical TV Company ja selle loojad Richard James Allen ja Karen Pearlman on tuntud aga filmide jaoks originaal tantsuteoste poolest. Nende tuntumad tööd on näiteks „No Surrender“ ja „Down Time Jaz“. Nende tööd on mitmekesised kasutades komöödiat, animatsioone ja visuaalseid efekte.
Chris Brandt on tantsufilmid viinud hoopis uutesse dimensioonidesse, luues arvutimängu tegelastel põhineva elava koreograafia abil täielikult tehislikke teoseid.

Ja siis on hulgaliselt filme, kus on kasutatud erinevaid tantsustiile.
Balletti on kasutatud näiteks filmides nagu „Must luik“ (2010) ja „Mao viimane tantsija“ (2009). On filme, mille sisu on väljamõeldis või siis ka tõsielul põhinevaid mõne kuulsa balletitantsija elust tehtud filme.
Võistlustantse on kasutatud filmides nagu „Rütm kisub kaasa“ (2006) ja „Kas tantsime?“ (2004).
Hip hop ja tänavatants on filmides pea sama populaarsed tantsustiilid kui ballett, kui mitte populaarsemad. Neid stiile on kajastatud filmides nagu „Step up“ järjestikustes filmides ja „Boogie Town“ (2012).
Konkreetseid võistlustantse on kajastatud filmides „Swing Kids“ (1993) ja „Tango“ (1998).
Sellised filmid on populaarsed kindla vaatajaskonna seas, kas siis inimesed, kes on ise nende tantsustiilidega aktiivselt seotud või on kunagi olnud. Või siis kõik inimesed, kes lihtsalt naudivad tantsukunsti igal võimalikul kujul.

Filmi Must luik DVD
Tantsufilmide all võib ehk vargsi välja tuua veel ühe kategooria. Nimelt sellised filmid, mis ei ole tantsufilmid oma žanri poolest ja mis samas ka ei keskendu ühele kindlale tantsustiilile. Vaid nendes filmides on millegi poolest filmiajaloos kuulsaks saanud tantsunumbrid või kus mõni kuulus näitleja esitab mõne tantsunumbri. Sellisteks filmideks on näiteks 1941 aasta film „Hellzapoppin’„ , mida teatakse Frankie Manningu ja lindi hop tantsustiili poolest või siis 2002 aasta film „Chicago“, mida teatakse kuulsaks saanud Cell Block Tango numbri poolest.

Draakoni tantsu abil Aasia klientide lemmikuks

mai 3, 2018 Posted in Uncategorized by Kommentaare pole

Aasia turistid on ettevõtjate seas hinnatud ning enamus neist sooviksid neid enda juurde meelitada. Vaatame, mida võttis ette üks New Yorgi kasiino, et Aasia turiste enda juurde meelitada. Olgu siinkohal mainitud, et Empire Resorts ei ole just väike kasiino, vaid selle väärtuseks loetakse pisut rohkem kui miljard eurot. Tegemist ei ole lihtsalt kasiinoga, vaid see on kasiino, hotelli ja meelelahutuskompleks. Klientide arvu suurendamisest ei olnud huvitatud mitte ainult kasiinoomanikud. New York andis osariigi majanduse elavdamiseks litsentsid kokku kolmele kasiinole, et luua Las Vegase stiilis puhkekohti.

Selleks, et meeldida Aasia mänguritele rohkem, palkas Empire endale hiina keelt rääkiva personali, Taist pärit koka ning kasutas kujundamisel feng shui põhimõtteid. Aasia populaarsed kasiino mängud nagu pai gow moodustavad umbes kolmandiku kasiinos olevatest hasartmängudest. Empire lükkas edasi ka oma avamiskuupäeva, et saaks tähistada koera aasta algust traditsioonilise draakoni tantsuga.

Hiina draakoni tants

Just see sama draakoni tants meid tegelikult seda positust kirjutama inspireeriski. Räägime draakoni tantsust nüüd lähemalt. Draakoni tantsu kasutatakse Hiina uue aasta tähistamiseks. Hiina draakonid on Hiina kultuuri sümboliks ning usutakse, et nad toovad inimestele head õnne. Seega usutakse, et mida pikem tantsiv draakon on, seda rohkem õnne see kogukonnale toob. Draakoni tantsu viivad läbi kogenud tantsijad, kes liigutavad keppide abil painduvat draakonikuju. Tantsumeeskond peab liikumatu kuju “ellu äratama”. Draakoni eri osade liikuma panemiseks on oluline kasutada liigutamisel õiget kombinatsiooni ja õiget ajastust. Kui keegi meeskonnaliikmetest teeb kasvõi ühe vea, rikub see kogu esituse. Edukaks tantsuks peab draakoni pea liikuma koordineeritult keha liigutustega ning seda kõike tuleb teha vastavalt trummi rütmile. Suurematel tseremooniatel kasutatavate draakonite pead võivad kaaluda isegi kuni 15 kg. Samuti on äärmisel oluline draakoni saba liigutamine, sest selle liikumine peab toimuma koostöös pea liigutustega. Ka keskmise osa liigutajad peavad olema tähelepanelikud. Draakonit juhib enamasti pärlit käes hoidev isik. Koereograaf loob draakoni liigutuste kava vastavalt tantsijate oskustele ja kogemusele. Tuntumate draakoni liigutuste hulka kuuluvad pilvekoobas, veekeeris, tai chi muster, raha nõelumine, pärli otsimine, samba ümber tiirutav draakon. Pärlit jälitava draakoni muster näitab, et draakon jälitab pidevalt tarkust.

Draakoni tantsus osalemine nõuab mitmeid elemente ja oskusi. Põhioskusi on lihtne õppida, kuid asjatundlikuks esinejaks saamine nõuab pühendunud treenimist, et liigutused tuleksid meelde une pealt ning saaks luua keerulisi formatsioone – mis ei toetu ainult ühe inimese liigutustele, vaid vajab kogu meeskonna vahelist koostööd.

Üle kogu maailma korraldatakse igal aastal mitmeid draakoni tantsu võistlusi. Võistluses osalejatele on aga kehtestatud mitmeid rangeid reegleid selle kohta, milline draakon olla võib. Draakonite pead on oluliselt väiksemad, kuid need peavad kaaluma vähemalt 3 kg. Keha on valmistatud kergest alumiiniumist, pilliroost ja PVC torudest. Esinemised kestavad enamasti 8 kuni 10 minutit.

Sai vist draakoni tantsust pisikene ülevaade antud küll. Minnes veel korra tagasi loo alguse juurde, mis puudutab selle kasiino avamispidu, siis selle võib ilmselt korda läinuks lugeda küll. Kasiino külastajate hulk on olnud suhteliselt kõrge ning seda nii kohalike külastajate kui ka aasia turistide poolest. Kasiino on osutunud kohalike seas oodatust kõrgemaks. Kohalikud kohalikele pakub huvi kasiino idamaine atmosfäär. Kas kasiino säilitab oma edukuse või kas peagi külaliste huvi kasiino vastu väheneb näitab vaid aeg. Kui keegi lugejatest on näinud draakoni tantsu pealt, siis kuulaksime huviga teie kommentaare.

Üks vanemaid tantsuliike üldse on rahvatants

detsember 15, 2017 Posted in Uncategorized by Kommentaare pole

Rahvatants on juba iidsetest aegadest peale aidanud inimesel väljendada on tundeid ja meeleolu ning rahvatants on välja kujunenud seoses rituaalsete toimingutega. Samuti on rahvatants üks rahvuse identiteedi näitaja ja rahvusliku mälu väljendusvorme. Rahvatantsud on väga tugevalt seotud rahva traditsioonidega. Tänapäeval eristatakse pärimuslikku ja lavarahvatantsu. Pärimusliku rahvatantsu puhul antakse see tavaliselt edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Eestis on aga paljud pärimuslikud rahvatantsudki talletatud skeemide- kirjelduste abil. See on ka väga vajalik, sest nii nagu vanasti, põlvkonnalt- põlvkonnale antakse rahvatantsu edasi ehk ainult Setomaal ja Kihnus. Paljusid rahvatantse tantsitakse ajast aega, palju on aga ka selliseid rahvatantse, mis on ületanud riigi piirid. Tantsime ju meiegi valssi ja reilenderit, mis on pärit Saksamaalt ja Austriast. Samuti on paljud meist kuulnud ja kujutavad ette, mis tantsud on kadrill ja menuett, kuigi nad on pärit neljateistkümnenda – viieteistkümnenda sajandi Prantsusmaalt. Paljud seltskonnatantsud on alguse saanud rahvatantsudest ning paljud rahvatantsud massidesse läinud seltskonnatantsudest.

Eestis pole rahvatantsudel väga pikka ajalugu. Ilmselt on see paljuski tingitud ka eestlaste raske igapäevatööga. Ega peale rasket põllutööd poleks kellelgi eriti tahtmist veel tantsu lööma hakata. Laul ja pillimängu kuulamine on siis rohkem konti mööda. Rahvatantsu arengus sai oluliseks rahvusliku ärkamise aeg, kui rahvatants sai ka üheks rahvusliku identiteedi näitajaks. See toimus üheksateistkümnendal sajandil. Üheksateistkümnenda sajandi keskpaigas, kui loodi arvukalt kultuuriseltse ja pandi alus laulupeotraditsioonile, jäi rahvatants alguses rohkem tagaplaanile. Tol ajal tantsiti vaid ühte tantsu- „Kaera- Jaani“. Rahvatantsude kogumist hakkas eest vedama Eesti Üliõpilaste Sekts Oskar Kallase utsitamisel. Üheksateistkümnenda sajandi alguses otsiti Eesti oma, puhast rahvatantsu. Seda aga ei leitudki. Igas tantsus oli algupära teiste rahvaste tantsudest. Isegi „Tuljaku“ algupära seotakse slaavi tantsudega. Soovitati ka rahvatantsudesse loominguliselt suhtuda, aga nii on olnud aegade algusest peale. Pea iga tantsija on sinna midagi juurde lisanud.

Nii nagu mujalgi eesti rahvakunstis, on ka meie rahvatantsudes palju korduvaid motiive, tantsaud on rahulikud, liikumine pole väga kiire. Arvatakse, et meie rahvatantsud ongi alguse saanud ringmängudest, mida mängiti lauldes mööda rehetuba kõndides. Samuti usutakse, et esimesed rahvatantsud olid meestetantsud ja nendes matkiti mitmeid igapäevaseid tegevusi. Samas on ka teine teooria meie rahvatantsude mõõdukuse jaoks. Nimelt arvatakse, et siin võib rolli mängida fakt, et üleskirjutusi tehti just eakate inimeste ütluste põhjal ja ka nende ettenäitamise järgi. Kui aga ettenäitajal on raskusi liikumisega, ei saa ju tantski eriti tempkokas olla. Lisaks iseloomustab Eesti rahvatantsu sammude väga suur mitmekesisus. Seda isegi ühe kihelkonna piires. Igale tantsule lisati samme ja erinevaid liigutusi, nõnda pole ka ühenimelised tantsud eri kihelkondades kuigi sarnased. Tänapäeval ei tantsita väga tihti autentseid Eesti rahvatantse. Tantsud on segunenud või töödeldud, väga palju tantsitakse ka uute autorite nüüdisloomingut. Loe rohkem rahvatantsust siin: http://www.estonica.org/et